PROJEKTY UE

mdmc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z fUNDUSZY eUROPEJSKICH POD TYTUŁEM „rEALIZACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W „kAWIARNIA lEŃ” SZANSĄ NA ZNIWELOWANIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW PANDEMII covid-19″

Celem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych w gdańskiej „Kawiarni Leń” polegających na przebudowie baru, wymianie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz zwiększenie wydajności przygotowania posiłków i kaw na wynos w wyniku zakupu wydajnego sprzętu gastronomicznego. Wskazane inwestycje umożliwią dostosowanie obiektu do warunków prowadzenia działalności w dobie pandemii.

Dofinansowanie projektu z UE:  241 991,28 PLN

Wartość projektu:  280 542,33 PLN